8 teemat

võimalus teemasid eraldi valida ja maksta
51 tundi

teemade kestus on 3 kuni 16 õppetundi.
6 eksperti

kõrge kvalifikatsioonitasemega
paindlikkus

tunnid: kontaktõppena, veebipõhiselt või hübriidvormis.
Kiire navigeerimine lehel
"Andragoogika on kunst ja teadus, mis aitab täiskasvanul õppida."
- Malcolm Knowles
Kes saab maksimaalset kasu:
Algajad koolitajad, eksperdid, kes soovivad luua kvaliteetseid õppeprogramme ja kursusi.
Kogenud koolitajad, kes soovivad oma teadmisi värskendada ja valmistuda kvalifikatsioonieksamiks.
HR-spetsialistid, menedžerid ja õppeprogrammide ning asutuste juhid, koolituste läbiviijad ja korraldajad.
Mooduli sisu:
Neuraalvõrgud täiskasvanute koolitaja töös
- 4 tundi
Õpitulemused:
Mõistab põhitõdesid töötamisest neuraalvõrguga
Rakendab neuraalvõrgu võimalusi hariduslikus kontekstis
Teema hind: 69 eurot
Emotsionaalne intelligentsus 1. osa (enda jaoks)
- 4 tundi
Õpitulemused:
Oskab tuvastada ja mõista oma emotsioone
Juhib oma emotsioone, saab hakkama stressiga
Teema hind: 69 eurot

Emotsionaalne intelligentsus 2. osa (grupile)
- 4 tundi
Õpitulemused:
Tunnistab ja mõistab erinevaid EI aspekte grupi dünaamika kontekstis
Kasutab efektiivseid grupijuhtimise meetodeid, et luua produktiivne õpikeskkond
Teema hind: 69 eurot

Õuesõppeprogrammide läbiviimine
- 8 tundi
Õpitulemused:
Teab, millised "Outdoor" võimalused on olemas aktiivseks õppimiseks, füüsiliseks aktiivsuseks, meeskonna ühtsuse loomiseks, reisimiseks ja seiklusteks
Oskab kasutada meid ümbritsevat loodust kui platvormi erinevate sihtrühmade õpetamiseks - alates piiratud võimalustega inimestest kuni professionaalsete matkajateni
Teema hind: 78 eurot

Täiskasvanute õpetamises juhtimine jätkusuutliku arengu kontekstis
- 3 tundi
Õpitulemused:
Mõistab peamisi globaalseid probleeme ja hariduse rolli nende lahendamisel
Kujundab õpetamistaktikaid jätkusuutlikuks arenguks
Mõistab juhtimispõhimõtteid jätkusuutliku arengu kontekstis.
Teema hind: 41 eurot

Ettevõtluse edukus õiges alguses (Mida? Kuidas? Millal?) - 16 tundi
Õpitulemused:
Teab oma ettevõtte asutamise ja alustamise õiguslikke aspekte
Määratleb erinevused omandivormides, nende plussid ja miinused
Mõistab, milliseid aruandeid ja millal peab ettevõte esitama
Orienteerub põhilistes töösuhete küsimustes.
Teema hind: 150 eurot

Loominguline andragoogika: täiskasvanute õpetamise loovad meetodid
- 4 tundi
Õpitulemused:
Rakendab loovaid meetodeid täiskasvanute õpetamisel.
Teema hind: 25 eurot

Kvalifikatsioonieksami sooritamiseks valmistumine
- 8 tundi
Õpitulemused:
Põhjendatult valib sobiva kvalifikatsiooni taseme
Tutvub sagedamini esinevate vigadega eneseanalüüsi ja portfoolio koostamisel
Saab vastused oma küsimustele ja tagasisidet oma praktika näidete valiku kohta kompetentside kinnitamiseks eneseanalüüsis
Valmistub kvalifikatsiooni kinnitamiseks intervjuuks või modereeritud grupiaruteluks.
Teema hind: 120 eurot

NB! Teemal "Emotsionaalne intelligentsus 2. osa" (grupile) registreerimisel on kohustuslik registreeruda teemale "Emotsionaalne intelligentsus 1. osa" (endale).
Õppeprogramm
Mõned tunnid toimuvad hübriidvormis, see tähendab, et on võimalik kas kohale tulla või osaleda veebis. Teema toimub, kui gruppi registreerub vähemalt 10 inimest.
Teid aitavad õppimisel:
 • Georgi Skorobogatov
  Täiskasvanute koolitaja (tase 8), andragoogika magister, Tallinna Ülikooli koolitaja, täiskasvanute õpetajate hindamiskomisjoni liige ETKA Andras.
  Kvalifikatsioonieksami sooritamiseks valmistumine.
 • Valeria Lavrova
  Täiskasvanute koolitaja (tase 7), sündmuste korraldaja, koolituste autor ja juhendaja, emotsionaalse intelligentsuse treener, hariduslike projektide mentor, ühiskonnaaktivist.
  Neuraalvõrgud täiskasvanute koolitaja töös. Emotsionaalne intelligentsus 1. osa (enda jaoks). Emotsionaalne intelligentsus 2. osa (grupile).
 • Žanna Tsvetkova
  Kõrgharidus pedagoogika, majanduse ja juhtimise valdkonnas; pedagoogiline kogemus, sealhulgas täiskasvanute koolitajana - 20 aastat; ettevõtluskogemus - 28 aastat (väike- ja keskmise suurusega ettevõtted); ulatuslik kogemus täiskasvanute koolituse korraldamisel ettevõtluse valdkonnas; raamatupidamisettevõtte omanik ja juht.
  Ettevõtluse edukus õiges alguses (Mida? Kuidas? Millal?).
 • Anna Lohmatova
  Kõrgharidus valdkonnas "Säästva arengu eesmärkidel põhinev globaalne vastutus ja juhtimine" (Groningeni Ülikool); säästva disaini ja materjalide labori projektijuht Eesti Kunstiakadeemias, mis ühendab säästvat arengut, akadeemilist uurimistööd ja kunsti.
  Täiskasvanute õpetamises juhtimine jätkusuutliku arengu kontekstis.
 • Marina Pavlova
  MTÜ Vitatiimi töötaja, käsitööõpetaja, kunstnik, täiskasvanute koolitaja. Elu moto: "Loovus on elustiil".
  Loominguline andragoogika: täiskasvanute õpetamise loovad meetodid.
 • Jelena Gusseva
  Sotsiaal- ja noorsootöötaja 6. kategoorias; täiskasvanute koolitaja kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil; OUTDOOR valdkonna spetsialist; 26-aastane skautide kogemus; IZUMi õppe- ja arenduskeskuse juhataja.
  Õuesõppeprogrammide läbiviimine.
Maksumus ja tasumine
Terve mooduli hind on 621 eurot
Iga teema tuleb eraldi tasuda.
On võimalik valida ja tasuda ainult need teemad, mis teid huvitavad.
10% soodustus nendele, kes on varem õppinud, ja 20% neile, kes praegu õpivad meie Andragoogika kursusel.

Vestifex Koolitus on Töötukassa partner õppekaardi raames.*

*Koolituskaardi raames hüvitab töötukassa õppekulud (sh õppematerjalide hinnas sisalduvad kulud) kuni 2500 euro ulatuses. Lisateabe

Pärast edukat õppe lõpetamist saavad osalejad kinnituseks tunnistuse
Kuidas kõik toimuma hakkab:
Registreerimine
Rühma komplekteerimine
Iga teema peab registreeruma vähemalt 10 inimest
Leping ja makse
VVestifex Koolitus on Töötukassa partner koolituskaardi raames
Keep in touch!
+372 512 0998
learning@vestifex.com
Tuleviku 7 Narva, Estonia