9 OKT 2024 - 22 MÄRTS 2025

kursuse kestus
180 tundi

teooriat, praktikat ja iseseisvat tööd
1690 EUR + KM

paindliku makse võimalus
5 eksperti

oma erialadel tunnustatud, kvalifikatsioonitase 7-8
Kiire navigeerimine lehel
"Andragoogika on kunst ja teadus, mis aitab täiskasvanul õppida."
- Malcolm Knowles
Andragoogika kursus
See periood avastusi, õppimisrõõmu ja suurepäraste koolitajatega kohtumisi. See on võimalus laiendada oma suhtlusringkonda, leida mõttekaaslasi, avastada ootamatuid võimalusi ja alustada uusi projekte, liituda täiskasvanute koolitajate kogukonnaga, proovida end uues rollis ja saada kindlustunnet oma võimete suhtes. Need on väga huvitavad tunnid, mil aeg lendab kiiresti ja soovite rohkem arutada, mõelda ja oma lähedastega jagada. Ja kõige olulisem on tõsine eneseanalüüs ja kohtumine iseendaga.
Kes saab maksimaalset kasu:
Algajad koolitajad, eksperdid, kes soovivad luua kvaliteetseid õppeprogramme ja kursusi
Kogenud koolitajad, kes soovivad oma teadmisi värskendada ja valmistuda kvalifikatsioonieksamiks
HR-spetsialistid, menedžerid ja õppeprogrammide ning asutuste juhid, koolituste läbiviijad ja korraldajad
Koolituse ajal Teie:
 • saate aru oma rollist õppijana ja õpite planeerima oma edasist arengut
 • saate tuttavaks täiskasvanute õpetamise kutsestandarditega ning valmistute oma tasemele vastavaks kvalifikatsioonieksamiks
 • olete täiskasvanuhariduse terminoloogias kindlad
 • omandate haridusprotsessi ettevalmistamise, läbiviimise, analüüsimise ja hindamise oskused
 • õpite kasutama erinevaid õppemeetodeid
 • õpite, kuidas luua eetilist, tähelepanelikku ja hoolivat õpikeskkonda
 • täiendate oma digioskusi ja tutvute veebi- ja hübriidvormingus koolituste läbiviimise võimalustega
 • õpite ära tundma ja juhtima rühmaarendusprotsesse, toetama õppeprotsessis osalejaid
Rahvusvaheline kvalifikatsioon


Koolituse edukal läbimisel saavad osalejad kinnitustunnistuse ja saavad taotleda Eesti/Euroopa kvalifikatsioonile "Täiskasvanute koolitaja". Kvalifikatsioonieksamit saab sooritada Eestis või veebis eesti, vene või inglise keeles.
Kursuse struktuur:
Sissejuhatus andragoogikasse
Andragoogika põhimõtted
Täiskasvanute haridus Eestis ja maailmas
Täiskasvanute koolitajate pädevused, kvalifikatsioonistandardid
Eetika ja täiskasvanuhariduse seadus
Isiklik ärimudel
Peegeldus
Tehisintellekti roll
Õppeprotsessi ettevalmistamine
Õpivajaduste ja õpimotivatsiooni väljaselgitamine
Õpieesmärkide määratlemine ja püstitamine
Õppekava ja õppeprotsessi planeerimine
Eeldatavad õpitulemused ja hindamine
Õppeprotsessi läbiviimine
Grupi arendusprotsessid ja nende juhtimine
Töö raskete koolitustel osalejatega
Õpilase arengu toetamine
Digimeetodid ja -vahendid õppetöös
Hübriidõpe
Avalik esinemine
Õppeprotsessi analüüs
Tagasiside saamine
Õppeprotsessi analüüs

Koostöö ja eneseareng
Professionaalne läbipõlemine
Täiskasvanute koolitajate eneseareng ja koostöö
Õppeprogramm
Mõned kuupäevad on veel kinnitamisel. Võib muutuda.
Teid aitavad õppimisel:
 • Jelena Lohmatova
  Täiskasvanute koolitaja (7. tase). Vestifex OÜ juht. ETKA juhatuse liige Andras, Eesti aasta õpetaja täiskasvanuhariduse valdkonnas, täiskasvanute koolituse valdkonna rahvusvaheliste projektide juht, Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi preemia nominent panuse eest arengusse haridusest.
  Andragoogika põhimõtted.
  Täiskasvanute haridus Eestis ja Euroopas. Koostöö täiskasvanute koolitajate vahel. Eneseanalüüsiks valmistumine.
 • Georgi Skorobogatov
  Täiskasvanute koolitaja (tase 8), andragoogika magister, Tallinna Ülikooli õppejõud, ETKA Andras täiskasvanute koolitajate hindamiskomisjoni liige.
  Täiskasvanute koolituse seadus. Haridusprotsessi planeerimine.
  Õppekava koostamine.
  Hindamine.
 • Natalja Skvortsova
  Psühhoterapeut, psühholoogia magister. Lisakvalifikatsioon: Psühhodünaamiline psühhoteraapia ja rühmaanalüüs,
  Rühmateraapia, Gestaltteraapia, Humanistlik teraapia.
  Õpivajaduste ja õpimotivatsiooni määramine. Grupi arendusprotsessid ja nende juhtimine. Töö rasketes õppimises osalejatega, õpilase arengu toetamine.
 • Valeria Lavrova
  Täiskasvanute õpetaja (tase 7), ürituste korraldaja, koolituste autor ja läbiviija, emotsionaalse intelligentsuse koolitaja, haridusprojektide mentor, ühiskonnategelane.
  Avalik esinemine. Isiklik bränd.
 • Julia Dem
  Täiskasvanute koolitaja (7. tase), mitteformaalhariduse koolitaja, noorsootöötaja, teadveloleku koolitaja, kehastuspraktik.
  Digitaalsed meetodid. Mindfulness täiskasvanuõppes.
 • Jelena Burkova
  Täiskasvanute õpetaja (6. tase). Tööklubide ja tööõpetuse juhendaja koostöös Töötukassaga. Muutusmängude juht.
  E-keskkonna koordinaator. Tehniline toetus.
Mida osalejad ise ütlevad:
Maksumus ja tasumine
Kursuse hind - 1690 EUR (+käibemaks)
Võimalik paindlik makseviis vastavalt individuaalsele graafikule.
Vestifex Koolitus on Töötukassa partner koolituskaardi* raames

*Koolituskaardi raames hüvitab töötukassa õppekulud (sh õppematerjalide hinnas sisalduvad kulud) kuni 2500 euro ulatuses. Lisainfo
Individuaalsed ja grupikonsultatsioonid eneseanalüüsi ja portfoolioga töötamiseks - õpilase soovil, sisaldub kursuse hinnas.

Täiendavad individuaalsed ja grupikonsultatsioonid kursuse teemadel (transformatsioonimängud, juhendamine) - õpilase soovil 80 eurot/tund (+käibemaks). Kulud saab jagada mitme osaleja vahel.
Kuidas kõik toimuma hakkab:
Registreerimine
Vestlus
Kohtumine Vestifexis või online
Leping ja tasumine
Vestifex Koolitus on koolituskaardi raames Töötukassa partner
Osalemine tundides
Silmast silma, veebis või hübriidõppes
Ülesannete täitmine
Individuaalsed tugikohtumised
Eneseanalüüsi ja portfoolio koostamine
Kvalifikatsioonieksam
Keep in touch!
+372 512 0998
learning@vestifex.com
Tuleviku 7 Narva, Estonia